» درباره انجمن و تعاونی » هیات مدیره تعاونی

اعضای هیات مدیره تعاونی صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات

جمشید مغازه ای  ( رئیس تعاونی) 

1- پرویز بیوک (عضو اصلی)

2 - سید یوسف قاضی عسکر (نائب رئیس)

3 - داوود بایرامی (عضو اصلی)

4 - حیدر توکلی (عضو اصلی)

5 -علی سالک نجات (عضو اصلی)

6 - قلندربیگی (عضو اصلی)

7 - 

افشار راغب به عنوان بازرس تعاونی