به گزارش روابط عمومی انجمن، مجمع عمومی سالانه در تاریخ 5 تیر 98 با حضور اعضای انجمن و تعاونی برگزار شد.
گزارش تصویری مجمع عمومی انجمن و تعاونی شیرینی و شکلات

در این مجمع گزارش عملکرد و همچنین گزارش مالی انجمن و تعاونی صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات به اعضا ارائه شد.

 

مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98 24
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بلیسکویت شیرینی و شکلات 98 16
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98
مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات 98

 

مجمع عمومی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات - سعید زحمتکش

۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۹
انجمن شیرینی و شکلات |
کد خبر : ۶۳
کلیدواژه ها: انجمن شیرینی و شکلات - انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید